L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Levert 2011

Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter for leverandørindustrien i nord.

11.10.201608:46 Marit Kristin Kvarum

Levert-undersøkelsen skaldokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet som hadde leveranser til petroleumssektoren i 2011. Det er tredje gangen undersøkelsen gjennomføres for hele Nord-Norge.