Analyse

Kunnskapsparken Bodø gjennomfører en rekke næringsrelaterte kartlegginger og evalueringer på oppdrag fra ulike bedrifter og offentlige virksomheter. Vi har lang erfaring med utrednings- og evalueringsarbeid, noe som er med på sikre høy kvalitet i gjennomføringen av oppdragene vi tar på oss. Interaktiv visualisering av data er også noe vi har satset på de siste årene.

20.05.201613:02 Tore Olsen

Her er noen eksempler på kartlegginger som vi gjennomfører:

  • Indeks Nordland. Utgis hvert år og gir en oversikt over utviklingen av næringslivet i Nordland og ellers i landsdelen. Utviklingen i Nordland sammenlignes med utviklingen i resten av landet. Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland fylkeskommune, DNB, Innovasjon Norge – Nordland, NHO Nordland, NAV Nordland og Kunnskapsparken Bodø.
  • Norges Banks regionale nettverk. Siden 2003 har Kunnskapsparken Bodø hatt ansvaret for Region Nord. På vegne av Norges Bank samler vi årlig informasjon om den økonomiske utviklingen i bedrifter og næringer i Nord Norge. Dette blir gjort gjennom samtaler med 170 ledere fra nærings- og samfunnslivet. 
  • Levert-rapporten. Prosjektet kartlegger nordnorsk leverandørindustri sin omsetning og sysselsetting knyttet til petroleumsnæringen. Kunnskapsparken Bodø har prosjektledelse for Levert, med Kunnskapsparken Nord (Harstad) og Petro Arctic (Hammerfest) som samarbeidspartnere. Oppdragsgivere de siste årene har vært: Equinor, Vår Energi, Wintershall DEA, RN Nordic Oil, Lundin, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Olje- og energidepartementet. Sjekk rapportens hjemmeside www.levertrapporten.no hvor du kan gjøre dine egne sammenligninger og analyser.

Se ellers rapporter om fornybar energi, opplevelsesbasert reiseliv i Nordland, ringvirksstudie Aasta Hansteen og Polarled og andre publikasjoner her.