L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2006

Det er hyggelig å være formidler av gode nyheter. Indeks Nordland viser at Nordlandsøkonomien er rekordsterk, og trenden fortsetter gjennom hele 2006.

11.10.201609:59 Marit Kristin Kvarum

Regionen er inne i en periode med formidabel økonomisk vekst i Næringslivet. Bak veksten finner vi en prosessindustri som hevder seg godt i verdensmarkedet. Vi er fremst i Norge på fiskeoppdrett, og har et næringsliv som i alle bransjer har levert store produktivitetsforbedringer. På bare åtte år har næringsliv med adresse Nordland doblet sin omsetning. Dette er imponerende når tilsvarende prosess forventes å ta 19 år for Norge.