L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

"Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg"

Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Senter for økonomisk forskning NTNU, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å utarbeide en detaljert oversikt over hvordan sysselsettingsvirkningene av norskbasert petroleumsvirksomhet (250 000 ansatte1) fordeler seg på de ulike fylkene.

10.10.201610:25 Marit Kristin Kvarum

Rapporten deler de samlede sysselsettingsvirkningene i direkte og indirekte, hvor «direkte» er leveranser med direkte anvendelser i petroleumsvirksomhetens verdikjede (operatørselskap, engineering, bore- og brønnservice, skipsverft osv.) mens «indirekte» er generiske leveranser som finans, eiendomsutvikling, transport, IT, revisjon, hotell osv. Rapporten har
kartlagt snaut 3 000 virksomheter (underavdelinger) med til sammen 177 000 ansatte, som hovedsakelig leverer direkte petroleumsrelaterte varer/tjenester. Dersom en tar høyde for at en del av disse virksomhetene også har leveranser utenom petroleumssektoren, kan en anslå at 150 000 ansatte er knyttet til direkte petroleumsrelaterte aktiviteter. Dette innebærer da at generiske leveranser sysselsetter 100 000.