L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2015

Næringslivet i Nordland omsatte i 2014 for 137 milliarder kroner, det høyeste nivået noen sinne.

05.10.201613:35 Marit Kristin Kvarum

Eksporten økte med 23 prosent sammenlignet med året før. Dette gjør Nordland til det fjerde viktigste eksportfylket i landet. Miljøspørsmål og fornybar energi kommer stadig høyere på agendaen i mange markeder. Det etterspørres teknologi som er mer effektiv, gir lavere utslipp eller løser viktige miljøutfordringer. Industri basert på fornybar energi
vil kunne gi et konkurransefortrinn i internasjonale markeder. Vi bør derfor legge til rette for økt bruk av vår egen vannkraft i fylket.