L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Evaluering av etablerertjenesten i Akershus 2012-2015

10.01.202009:17 Carl Erik Nyvold

Evalueringen ble gjennomført av Analyse & Strategi og kunnskapsparken Bodø, på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. Evalueringen ga et oppdatert bilde av etablerertjenesten, med fokus på tjenestetilbud, organisering og kommunal involvering. Det ble lagt vekt på læring og videreutvikling av tjenesten.

Evaluering av etablerertjenesten i Akershus