L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Full gass i Nordland

Nye bedrifter og organisasjoner er velkommen til Nordland. «Full gass i Nordland» gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling, infrastruktur, samt kilder til informasjon og veiledning om etablering av næringsvirksomhet i fylket.

11.10.201608:50 Marit Kristin Kvarum

Bedriftene i Nordland opplever suksess. Dette vises gjennom at bedriftene i mange år har hatt bedre lønnsomhet
enn landsgjennomsnittet. I tillegg til å være størst på fiskeri og havbruk er Nordland et betydelig industrifylke som
eksporterer sine produkter over hele verden. Over 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge kommer fra Nordland.
Nordland har store mineralforekomster og er et av landets største bergverksfylker. Utvikling mot en økende
produksjon av industrimineraler og metaller forventes å fortsette i årene som kommer.