L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

NCE Aquaculture

Kunnskapsparken Bodø har prosjektledelse for havbruksklyngen NCE Aquaculture.

04.10.201910:22 Kristina

Kunnskapsparken Bodø har prosjektledelse for havbruksklyngen NCE Aquaculture.

Havbruksklyngen har mer enn 20 partnere fra hele landet, som utvikler og leverer oppdrettsfisk, sjømat, utstyr og teknologi til verdensmarkedet. Målet er å være et lokomotiv i videreutviklingen av norsk havbruk og relaterte virksomheter. NCE Aquaculture jobber med fiskehelse og miljø, teknologi for sikker drift og overvåkning, produktkvalitet, kvalitet på yngel og settefisk, videreutvikling av lakseoppdrett, deling og formidling av kunnskap, utdanning, og rammebetingelser for fremtidig utvikling.

Havbruksklyngen er en av 14 næringsmiljø i Norge, som SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har gitt status som Norwegian Centres of Expertise (NCE).