L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek)

LU Havtek har som målsetning å bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby tjenester til havnæringene i Nordland, Troms og Finnmark.

04.10.201910:15 Kristina

Delmål:

·       Utvikling av leverandørnettverket

·       Kompetanse- og kunnskapsbygging

·       Bidra til fokus på forskning og utvikling av teknologi og komponenter 

Resultatmål:

1.     Å øke leveranser fra nordnorsk industri til prosjekter og driftsoppgaver innenfor havnæringene.

2.     Generere nye utviklingsprosjekt på tvers av havnæringene 

Målgruppe:

Klynger/nettverk innenfor de definerte havnæringene, og bedrifter med geografisk tyngdepunkt i Nord-Norge som er, eller har ambisjon om å bli, produkt eller tjenesteleverandør til havnæringene.

Leverandørutviklingsprogram Havteknologi skal være et program som omfavner crossover tematikk mellom alle disse sektorene. Eksempel på slik tematikk kan være: Eksponerte områder, digitalisering, miljøteknologi, markedsadgang etc. Vi ønsker å legge til rette for at leverandører som ønsker å utvide sitt marked innenfor havromssektoren skal få mulighet til dette.  

LU Havtek er ikke er ment til å konkurrere med initiativer som allerede er etablert i hver enkelt sektor, men heller spille på lag og kunne bistå og samarbeide der det ses anledning for det.

Vil du snakke med oss?
Ta kontakt med Ann Cecilie Ursin Hilling
Epost acuh@kpb.no 
Telefon: 901 33 729


Les nyhetsbrevet fra september 2019