L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Næringsklynger og bedriftsnettverk

Kunnskapsparken Bodø har lang erfaring og kompetanse på å drifte bedriftsklynger lokalt og nasjonalt. Samarbeid gjør bedriftene mer innovative, og fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst.

20.05.201613:03 Tore Olsen

Nasjonale klynger - NCE Aquaculture

Kunnskapsparken Bodø har prosjektledelse for havbruksklyngen NCE Aquaculture.

Havbruksklyngen har mer enn 20 partnere fra hele landet, som utvikler og leverer oppdrettsfisk, sjømat, utstyr og teknologi til verdensmarkedet. Målet er å være et lokomotiv i videreutviklingen av norsk havbruk og relaterte virksomheter. NCE Aquaculture jobber med fiskehelse og miljø, teknologi for sikker drift og overvåkning, produktkvalitet, kvalitet på yngel og settefisk, videreutvikling av lakseoppdrett, deling og formidling av kunnskap, utdanning, og rammebetingelser for fremtidig utvikling.

Havbruksklyngen er en av 14 næringsmiljø i Norge, som SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har gitt status som Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Lokale klynger

På lokalt plan har Kunnskapsparken prosjektledelse for Trainee Salten og it:forum Bodø. 

Trainee Salten

Trainee Salten er et nettverkssamarbeid i Bodø og Salten-regionen, som hvert år tar opp seks nyutdannede kandidater fra universiteter og høyskoler som har eller ønsker tilknytning til regionen.

I programmet deltar nå 25 private og offentlige virksomheter, der hver kandidat får arbeidserfaring fra en eller to arbeidsplasser i til sammen 22 måneder. Hvilke arbeidsplasser kandidaten kommer til vil være avhengig av virksomhetenes behov og kandidatenes kompetanse. 

I programmet får også representanter fra virksomhetene og traineer tilbud om å delta på ulike fagsamlinger. 

it:forum Bodø

Kunnskapsparken har prosjektledelse for it:forum Bodø, som består av IKT- og kunnskapsbedrifter i Bodø og omegn. It:forum Bodø skal inspirere til nyskaping, vekst og utvikling. De siste årene har it:forum jobbet særlig med å bedre rekrutteringsgrunnlaget til bransjen, og samarbeidet tett med utdanningsinstitusjonene i regionen. Rekrutteringsarbeidet vil fortsette, men fokus fremover vil særlig rette seg mot bedriftssamarbeid og nyskaping/innovasjon.