L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Kunnskapsparken Bodø søker rådgivere/seniorrådgivere

Vi søker nå etter rådgivere/seniorrådgivere som primært skal jobbe innen klynge og nyskaping, samt consulting og prosessledelse.

Om stillingen og oss
27.09.201913:27 Tom Steffensen

I Kunnskapsparken Bodø jobber vi innenfor tre hovedområder; 1) Forskning og analyse, 2) Consulting og prosessledelse og 3) Klynge og nyskaping. Vi arbeider med kunder innen ulike bransjer, eksempelvis havbruk, fornybar energi, petroleum, industri, IT og offentlig forvaltning. I dag er vi 18 ansatte og lokalisert i flotte lokaler i Bodø sentrum.

Våre kunder er alt fra multinasjonale selskaper, til gründerbedrifter i oppstartsfasen. Vi bistår blant annet med prosjektdesign, prosessledelse, markedsanalyser, finansiering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag. Arbeidsoppgaver til våre nye kolleger tilpasses både kompetanse og interessefelt, og vi kan love stor variasjon i arbeidsoppgavene, samt et inkluderende og hyggelig kollegium. Majoriteten av våre ansatte er siviløkonomer. Vi har også ansatte med utdanning innen marin sektor, statsvitenskap og farmasi, samt ingeniører.

Bli bedre kjent med oss som muligens blir dine nye kolleger her.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Det er ønskelig med høyere utdanning og gjerne relevant erfaring. Kunnskapsparken Bodø tilstreber tverrfaglighet og ulik formell utdanning vil kunne være relevant. Følgende egenskaper er på ønskelisten vår i så måte:

  • Proaktiv og initiativrik
  • God på kommunikasjon og relasjonsarbeid
  • Godt nettverk/nettverksbygger
  • Løsningsfokusert
  • Analytiske ferdigheter
  • Samarbeidsorientert internt og eksternt

Det vil være noe reiseaktivitet knyttet til stillingen.

Det vil bli tilbudt konkurransedyktige betingelser for rette vedkommende.

Søknadsfrist: Snarest, og senest 21. oktober 2019

Søknadsskjema finner du her.

For nærmere informasjon og spørsmål, kontakt administrerende direktør Svenn Are Jenssen, 915 18 814