L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Vi søker senioranalytiker

Er du en erfaren analytiker, med ønske om å vokse sammen med oss?

senioranalytiker
03.12.201910:07 Tom Steffensen

Kunnskapsparken Bodø AS er et innovasjons- og konsulentselskap lokalisert i moderne lokaler i Bodø sentrum. En stor del av vår aktivitet er knyttet til å gjennomføre nærings- og samfunnsanalyser, ringvirknings- og markedsanalyser. Dette omfatter både generelle analyser av samfunnsutvikling og mer bransjespesifikke analyser, eksempelvis innenfor petroleumsnæringen, havbruks- og fiskerinæringen og reiseliv. I tillegg arbeider vi med oppstartbedrifter innenfor et bredt spekter av næringer i en egen inkubator, fasilitering av flere bedriftsklynger og fremskaffelse av beslutningsunderlag for kunder i privat og offentlig sektor. Vi ønsker å styrke vårt analyseteam med en erfaren medarbeider.

Les mer om stillingen, og søk her.