L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Kartlegginger og evalueringer

Kunnskapsparken Bodø gjennomfører en rekke næringsrelaterte kartlegginger og evalueringer på oppdrag fra ulike bedrifter og offentlige virksomheter. Vi har lang erfaring med utrednings- og evalueringsarbeid, noe som er med på sikre høy kvalitet i gjennomføringen av oppdragene vi tar på oss.

20.05.201613:02 Tore Olsen

Her er noen eksempler på kartlegginger som vi gjennomfører:

  • Indeks Nordland. Utgis hvert år og gir en oversikt over utviklingen av næringslivet i Nordland og ellers i landsdelen. Utviklingen i Nordland sammenlignes videre med utviklingen i resten av landet. Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland fylkeskommune, DNB, Innovasjon Norge – Nordland, NHO Nordland, NAV Nordland og Kunnskapsparken Bodø.
  • Norges Banks regionale nettverk. Siden 2003 har Kunnskapsparken Bodø hatt ansvaret for Region Nord. På vegne av Norges Bank samler Kunnskapsparken Bodø inn årlig informasjon om den økonomiske utviklingen i bedrifter og næringer i Nord Norge. Dette blir gjort gjennom samtaler med ledere fra nærings- og samfunnslivet. 
  • Levert-rapporten. Prosjektet kartlegger nord-norsk leverandørindustris omsetning knyttet til petroleumsnæringen. Kunnskapsparken Bodø har hovedansvaret for prosjektet, som blir gjort i samarbeid med Kunnskapsparken Nord (Harstad) og Pro Barents (Hammerfest). Oppdragsgivere er: Statoil, Eni Norge, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Olje- og energidepartementet. 

Se ellers rapporter om fornybar energi, opplevelsesbasert reiseliv i Nordland, ringvirksstudie Aasta Hansteen og Polarled og andre publikasjoner her.