L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Studieprogram for havnæringene

Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) har sammen med Universitetet Norges arktiske universitet utarbeidet et studietilbud for offensive nordnorske leverandørbedrifter til havnæringene.

Studieprogram for havnæringene
21.01.202008:55 Tom Steffensen

Norge er en havnasjon. Havrelaterte næringer, slik som sjømatproduksjon, skipsfart og offshore olje- og gassvirksomhet, står for en stor andel av landets verdiskaping og sysselsetting. Dette er basert på at vi har rike ressurser og kontrollen over store havområder. Men nøkkelen er først og fremst den solide og allsidige kompetansen som er bygd opp i havnæringene, i deres leverandørindustri og i forskning og forvaltning.

UiT Norges arktiske universitet har nå utviklet et skreddersydd videreutdanningstilbud innenfor innovasjon og ledelse rettet mot havnæringene og deres leverandører. Kurset er laget på oppdrag fra LU Havtek og har som mål å gi deltakerne en konkret og effektiv innføring i hvordan å drive utviklingsprosjekter og styrke verdiskapingen i egen bedrift. Kurset skal på denne måten bidra til en mer vekstkraftig nordnorsk leverandørindustri til havnæringene.

Kursdeltakerne vil lære om innovasjon, forskjellige konkurransestrategier og viktige utviklingstrender når det gjelder teknologi og markeder. De vil få et innblikk i hva som kreves for å vinne innpass i de ulike havnæringene. De vil også jobbe med egne bedriftsrelaterte utviklingsprosjekter, og de vil få dele erfaringer med ledende leverandører og kundebedrifter i havnæringene. Dessuten vil kurset ta for seg temaer som kontrakthåndtering og offentlige virkemiddelordninger.

Studiet vil gå over fire samlinger av to dagers varighet. Det starter med en samling i Tromsø i februar og avsluttes med en samling i Tromsø i august med påfølgende eksamen. På samlingene vil det bli vekslet mellom forelesninger, presentasjon av praktiske eksempler, oppgaveløsning i grupper, erfaringsutveksling og diskusjon. Forelesninger og veiledning vil bli gitt av erfarne fagfolk ved UiT Norges arktiske universitetet. I tillegg vil andre forskere, næringslivsledere og representanter for virkemiddelapparatet bidra.

Søknadsfrist for opptak for runde én var 1. februar, altså den er utløpt nå. For emnebeskrivelse og søknadsskjema, trykk på lenkene.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Ann Cecilie Ursin Hilling (LU Havtek): 901 33 729

Ingrid Hovda Lien (UiT): 480 06 311

LU Havtek er finansiert av Aker BP, Equinor og Innovasjon Norge.