L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Studieprogram for havnæringene

Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) har sammen med UiT - Norges arktiske universitet utarbeidet et studietilbud for offensive nordnorske leverandørbedrifter til havnæringene.

Studieprogram for havnæringene
21.01.202008:55 Tom Steffensen

Norge er en havnasjon. Havrelaterte næringer, slik som sjømatproduksjon, skipsfart og offshore olje- og gassvirksomhet, står for en stor andel av landets verdiskaping og sysselsetting. Dette er basert på at vi har rike ressurser og kontrollen over store havområder. Men nøkkelen er først og fremst den solide og allsidige kompetansen som er bygd opp i havnæringene, i deres leverandørindustri og i forskning og forvaltning.

UiT Norges arktiske universitet har nå utviklet et skreddersydd videreutdanningstilbud innenfor innovasjon og ledelse rettet mot havnæringene og deres leverandører. Kurset er laget på oppdrag fra LU Havtek og har som mål å gi deltakerne en konkret og effektiv innføring i hvordan å drive utviklingsprosjekter og styrke verdiskapingen i egen bedrift. Kurset skal på denne måten bidra til en mer vekstkraftig nordnorsk leverandørindustri til havnæringene. Etter en vellykket gjennomføring av kurset med full klasse våren 2020, tilbys dette igjen høsten 2020!

Kursdeltakerne vil lære om innovasjon, forskjellige konkurransestrategier og viktige utviklingstrender når det gjelder teknologi og markeder. De vil få et innblikk i hva som kreves for å vinne innpass i de ulike havnæringene. De vil også jobbe med egne bedriftsrelaterte utviklingsprosjekter, og de vil få dele erfaringer med ledende leverandører og kundebedrifter i havnæringene. Dessuten vil kurset ta for seg temaer som kontrakthåndtering og offentlige virkemiddelordninger.

Studiet vil gå over fire samlinger av to dagers varighet, hvorav første og siste kjøres med fysisk oppmøte i Tromsø - gitt at det er tillatt ifht covid-19 og smittesituasjonen. De to mellom-samlingen kjøres digitalt. Første samling vil være i Tromsø 18. og 19. august. På samlingene vil det bli vekslet mellom forelesninger, presentasjon av praktiske eksempler, oppgaveløsning i grupper, erfaringsutveksling og diskusjon. Forelesninger og veiledning vil bli gitt av erfarne fagfolk ved UiT Norges arktiske universitetet. I tillegg vil andre forskere, næringslivsledere og representanter for virkemiddelapparatet bidra.

Søknadsfrist for opptak på studiet er 1. august. For emnebeskrivelse og søknadsskjema, trykk på lenkene.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Ann Cecilie Ursin Hilling (LU Havtek): 901 33 729

Ingrid Hovda Lien (UiT): 480 06 311

LU Havtek er finansiert av Equinor og Innovasjon Norge.