Studieprogram for havnæringene

Universitetet i Tromsø og prosjektet Leverandørutvikling Havteknologi kan med glede meddele at vi åpner for ny runde med studiet Leverandørutvikling for havnæringene med oppstart 24-25.feb.2021. Studiet er utviklet av og for nord-norsk blå leverandørnæring, og er i tett samarbeid med kundene.

21.01.202008:55 Tom Steffensen

Studiet ble første gang gjennomført våren 2020 og fikk svært god tilbakemelding fra deltakerne. Studiet bygger på fire samlinger over våren 2021 og tar for seg viktige tema innen: Posisjonering, leveransemuligheter, nettverksbygging, markedsadgang, vekstpotensial, anvendelse av ny teknologi og mye mer. I tillegg skal bedriftene jobbe med egne prosjekter der de får mulighet til å løfte reelle bedriftsinterne problemstillinger og motta veiledning fra fagmiljø og nettverket man bygger i studiet.  Problemstillingene som årets kull adresserte var svært varierte og omhandlet alt fra ny markedsadgang, innovasjon, bruk av ny teknologi, utvikling av eksisterende produkt og strategi.

 I tillegg inviteres det bredt inn foredragsholdere som adresserer mange spennende temaer som er viktig for fremtiden. Eksempler på bedrifter som bidro under forrige kulls samlinger er: Aker Solutions, Equinor, Lerøy Norway Seafoods, Gratangslaks, Leverandørutvikling havbruk Nord, Energiklyngen Nord, Scale AQ, Salmar, FUNN, Wilsgård Fiskeoppdrett, SALT, Barel, ATEA m.fl.

Studiet passer for alle som jobber med administrasjon, utvikling, marked og strategi i bedriftene og opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Alle deltakerne får kursbevis og bestått eksamen vil i tillegg gi 15 studiepoeng(valgfritt).

Studiet er finansiert av Innovasjon Norge Arktis og Equinor via prosjektet Leverandørutvikling Havteknologi.

Har dere spørsmål til studiet eller vil komme i kontakt med tidligere studenter for referanser? Ta kontakt per e-post til Ann Cecilie Ursin Hilling, som du også kan nå på 90133729.

Her finner du emnebeskrivelse og søknadsskjema

Søknadsfrist 27.januar 2021.

, click to open in lightbox