L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Gründere og bedriftsutvikling

Vi har lang erfaring med å kommersialisere forretningsideer og bistå bedrifter som ønsker å forbedre seg eller skape ny virksomhet.

20.05.201609:44 Tore Olsen

Gründere

Gjennom Inkubator Salten gjennomfører Kunnskapsparken Bodø markedsundersøkelser, utvikler produkt og tjenester, etablerer bedriftsnettverk, innhenter kapital, i tilegg til annet strategiarbeid.

Kunnskapsparken er en del av et nasjonalt innovasjonsnettverk, og kan også hente inn ekstern spisskompetanse ved behov.

Vi arrangerer en rekke seminarer og workshops for gründere. Følg med på Inkubator Saltens Facebookside for informasjon om framtidige arrangement.

Bedriftsutvikling

Trenger du hjelp til å utvikle bedriften eller skape ny virksomhet, kan vi hjelpe til med dette:

  • Strategiutvikling
  • Søknadsutforming
  • Skaffe finansiering
  • Verdivurderinger
  • Forretningsplaner
  • Markeds- og konkurrentanalyser
  • Forskningsoppdrag
  • Gjennomgang av interne rutiner og prosesser