L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Kunnskapsparken Bodø

Vi bidrar til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen.

23.08.201611:13 Tore Olsen

Kunnskapsparken Bodø har 20 ansatte med høy kompetanse, som jobber i ulike typer av næringsprosjekter. Vi har et ungt arbeidsmiljø og jobber i tverrfaglige team.

Vi er en møteplass for næringslivet i nord og er samlokalisert med mange andre spennende bedrifter. Blant leietakerne våre er Norut teknologi, Salten Invest, Pronord, IHA Invest, Rapp Invest, Akvaplan-niva, Sintef IKT og Petro Arctic.

Kunnskapsparken Bodø forvalter kapitalfond for å investere i spennende forretningsideer i Nordland.  

Over tid har vi opparbeidet oss et bredt kontaktnett innen næringslivet og offentlig sektor i landsdelen.

Kunnskapsparken Bodø ble etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og SIVA.

Kunnskapsparken skaper møteplasser mellom næringsliv og FoU-miljø