L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Ansatte

Svenn Are Jenssen

23.08.2016 11:23Administrerende direktør
Mobil: 915 18 814
Epost: saj@kpb.no

Sissel Ovesen

30.09.2016 15:23Vise adm.direktør
Seniorrådgiver
Mobil: 922 92 725
E-post: so@kpb.no

Eirik Pedersen

30.09.2016 15:27Seniorrådgiver
Mobil: 951 84 190
E-post: ep@kpb.no

Linda Evy Nilsen

30.09.2016 15:37Økonomisjef
Mobil: 957 47217
E-post: len@kpb.no

Rune Finsveen

30.09.2016 15:25Seniorrådgiver
Mobil: 481 41 595
E-post: rf@kpb.no

Ann Cecilie Ursin Hilling

22.02.2019 15:16Seniorrådgiver
Mobil: 901 33 729
E-post: Acuh@kpb.no

Sunniva Greger

08.03.2017 10:06Rådgiver
Mobil: 480 40 255
E-post: sg@kpb.no

Anders Tørud

22.02.2019 15:14Seniorrådgiver
Mobil: 932 87 107
E-post: at@kpb.no

Pål Ove Henden

30.09.2016 15:34Seniorrådgiver
Mobil: 917 35 732
E-post: poh@kpb.no

Malin Johansen

23.08.2016 11:14Seniorrådgiver
Mobil:416 14 758
Epost: mj@kpb.no

Marit Kristin Kvarum

30.09.2016 15:31Seniorrådgiver
Mobil: 936 65 823
E-post: mk@kpb.no

Carl Erik Nyvold

30.09.2016 15:42Seniorrådgiver
Mobil: 906 35 620
E-post: cen@kpb.no

Carina Rist

05.05.2017 14:33Seniorrådgiver
Mobil: 950 66 845
E-post: cr@kpb.no

Kristina Robinson

21.08.2017 11:58Rådgiver
Tlf.: 906 00 978
E-post: kr@kpb.no

Tove Julie Evjen

24.09.2018 13:54Seniorrådgiver
Mobil: 957 31 717
E-post: tje@kpb.no

Kristian Rydland Antonsen

23.08.2016 11:21Rådgiver
Mobil: 917 27 662
Epost: ka@kpb.no

Ingrid Sommerli

30.09.2016 15:30Inkubatorleder/Seniorrådgiver
Mobil: 950 42 170
E-post: is@kpb.no

Tom Steffensen

30.09.2016 15:32Seniorrådgiver
Mobil: 917 28 224
E-post: ts@kpb.no

Silje Lovise Tjønna

29.08.2018 15:30Trainee
Tlf.: 958 00 272
E-post: slt@kpb.no

Erlend Bullvåg

30.09.2016 15:44Forsker II
Mobil: 906 49 591
E-post: ebu@nord.no