L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Erlend Bullvåg

Forsker II
Mobil: 906 49 591
E-post: ebu@nord.no

30.09.201615:44 Marit Kristin Kvarum