L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Linda Evy Nilsen

Økonomisjef
Mobil: 957 47 217
E-post: len@kpb.no

30.09.201615:37 Marit Kristin Kvarum

Linda er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har jobbet i Kunnskapsparken Bodø siden 2004. I KPB jobber Linda med økonomi, med hovedvekt på regnskap, budsjett og økonomirapportering. I tillegg har hun ansvaret for lønn og personal. Linda er per i dag også regnskapsfører for 13 andre mindre bedrifter/organisasjoner.