Christin Ilstad

Seniorrådgiver
Mobil: 489 97 164
Epost: ci@kpb.no

23.10.202010:39 Marit Kristin Kvarum

Christin er utdannet siviløkonomi fra Nord Universitet (1992).

I Kpb jobber hun primært med prosjekter i helsesektoren; en sektor hun kjenner veldig godt etter å ha jobbet 15 år som konsulentsjef og prosjektleder i DIPS. Hun har videre solid erfaring fra gjennomføring av store IKT-prosjekter, både fra DIPS (implementering av DIPS PAS/EPJ i helseforetakene), og fra sine ni år som konsulent i Deloitte.

I Deloitte jobbet hun med innføring av økonomisystem både i privat og offentlig sektor, i inn- og utland. Christin har ivaretatt alle aspekter ved prosjektgjennomføring, fra design, konfigurasjon, test og opplæring til prosess- og prosjektledelse, og er Prince2 Foundation- sertifisert på prosjektledelse. Hun har også jobbet mye med anbudsprosesser, forretningsutvikling, prosessutvikling og kompetanseledelse.

, click to open in lightbox