L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Johanne Aadde

Rådgiver
Mobil: 947 84 600
E-post: jaa@kpb.no

09.01.202010:45 Tom Steffensen

Johanne Aadde er Bodø-jente som er utdannet sivilingeniør med spesialisering i logistikk og produksjonsledelse på NTNU i Trondheim. I Kunnskapsparken jobber Johanne primært med oppgaver knyttet til bedriftene i Inkubator Salten.