Økte offentlige tilskudd har utløst mer privat kapital for gründerbedriftene

(08. september 2020) Innovasjon Norge tilbyr en rekke finansierings- og tilskuddsordninger for oppstartsbedrifter. Den senere tiden har rammene fra Innovasjon Norge som gründerne kan søke på økt.

ØNSKER FLERE PRIVATE INVESTORER
08.09.202010:49 Tom Steffensen

Inkubator Salten, som bistår gründerne med veiledning og som sparringspartnere i oppstartsfasen, skryter av midlene som deles ut for å hjelpe bedriftene i både tidlig- og vekstfase.

- Den største utfordringen til de aller fleste gründerne omhandler tilgang på kapital. Kapital til å ta de neste stegene med produktet eller tjenesten de ønsker å tilby markedet, sier leder i Inkubator Salten, Ingrid Sommerli.

Sommerli skryter av bedriftene som har fått utløst ny kapital under krevende forhold når pandemien slo inn for fullt.

- Mange av bedriftene vi jobber med har omstilt seg og tenkt vekst i denne vanskelige situasjonen. Det kom nye muligheter gjennom virkemiddelapparatet.

Ønsker mer privat kapital

Sammenlignet med andre land er tilgangen på privat kapital dårlig for gründere i Norge. Med økte rammer på de offentlige tilskuddene ser imidlertid Sommerli en bedring.

- Det har faktisk vært bedre tilgang på privat kapital denne våren sammenlignet med tidligere år. Vi ser en klar sammenheng mellom det å få utløst offentlig kapital, etterfulgt av at private investorer kobler seg på.

Tilgang på kapital for gründerne er et av de viktigste fokusområdene til Inkubator Salten. Likevel er det fortsatt et gap mellom tilgang og behov.

- Inkubator Salten ønsker å etablere konseptet «investordager», som skal være en møteplass der investorer i regionen får presentert spennende case fra gründere, inkludert planer fremover og kapitalbehov. Vi har tro på et format der investorer kan møte lokale gründere, samtidig som de får møte andre lokale/regionale investorer, for å bygge nettverk og dele kompetanse.

Første investordag planlegges gjennomført 23. september, og inkubatorlederen oppfordrer mulige investorer til å ta kontakt.

Viktig kapital

De siste årene har Inkubator Salten utvidet sitt nedslagsfelt til også å gjelde Lofoten og Vesterålen. Flere bedrifter knyttet til inkubatoren har den siste tiden mottatt større beløper fra Innovasjon Norge for å utvikle bedriftene videre, avhengig av hvor de er i løpet. Rokkvika Porselensfabrikk i Stamsund i Lofoten er en av disse.

- Kommersialiseringstilskuddet fra Innovasjon Norge er gull verdt for oss. Vi bygger bedriften vår stein på stein, i stor grad ved hjelp av egne midler og ubetalt egeninnsats, og da gjør et slikt tilskudd det mulig å ta et nytt sjumilssteg, sier Gunvor Tangrand som er gründer i selskapet.

Selskapet i Stamsund opplever det som oppmuntrende å komme gjennom nåløyet hos Innovasjon Norge, og har blant annet brukt tilskuddet til å få på plass en ny nettside og fått hjelp til øvrig markedsføring.

- Det gir oss mulighet til å jobbe konsentrert med det vi kan best, med utvikling av produkter for produksjon av større volumer.

Også Gode Øyeblikk i Meløy, og Bodø-selskapene Anue og Baadhy & Birdy har nylig mottatt ulike typer tilskudd. Felles for de alle er at de omtaler tilskuddene som en mulighet for å vokse videre, og ta nye steg.

- Anue har mottatt kommersialiseringstilskudd på 1,4 millioner kroner som skal dekke utviklingsaktiviteter frem mot pilotering i 2021, sier gründer Jeanette Grønnslett, i selskapet som skal utvikle en ny og bedre løsning for håndtering av bankmelk/morsmelk.

- Innovasjonstilskuddet fra Innovasjon Norge på 1,5 millioner kroner gjør det mulig for oss å løfte Baahdi & Birdy opp på det nivået vi ønsker å være. Dette vil gjøre konseptet vårt enda mer attraktivt for kunder, og morsomt for barna som besøker ulike attraksjoner, sier gründer Linda Skipnes Strand.

For Meløy-baserte Gode Øyeblikk, som leverer private helse- og omsorgstjenester, med spesialkompetanse på demens, muliggjør midlene fra Innovasjon Norge et digitaliseringsløft.

- I tillegg til å forbedre systemene og markedsføringen av våre konsepter, muliggjør midlene at vi kan teste digitale verktøyer som en del av våre tjenester. Dette skal styrke konkurransekraften vår, og gjøre tjenestene tilgjengelig for flere, sier gründer Karin Rømo Sandvik.

, click to open in lightbox

Fra vår facebookside: