Aktuelt fra Kunnskapsparken i Bodø

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Frykter konkursras i reiselivsnæringen

(17. juni 2020) Så mange som 150 aktører i Nord-Norge kan gå konkurs som følge av koronapandemien.

Artikkel fra Indeks Nordland
01.01.197000:00 Tom Steffensen

Dette forteller nye beregninger gjort av Kunnskapsparken Bodø for Indeks Nordland. Disse viser at store deler av reiselivsnæringen hadde svak soliditet også før krisen. Over 30 prosent av aktørene hadde for lav eller negativ egenkapitalandel, og inntektene stuper når turistene uteblir. Svak økonomisk buffer gjør disse aktørene særlig utsatt, og flere vil nok ikke overleve på sikt 

Bedre rustet i konkurransen enn for noen år siden

-Næringen står ovenfor en av de største utfordringene den har opplevd noensinne, og kjemper hardt for å holde hjulene i gang. I sommer kommer det til å bli hard kamp om de nasjonale kundene, sier Monica Ahyee, regiondirektør i Innovasjon Norge Nordland. 

Det er få næringer i Norge som består av like mange aktører som reiselivsnæringen. Næringen kjennetegnes av en mengde små aktører, gjerne enkeltpersonsforetakI følge Ahyee er det særlig de små og relativt ferske reiselivsaktørene som vil slite nå.  

Vi har heldigvis langt bedre reiselivsprodukter i landsdelen i dag enn for bare noen år siden, og næringen er betydelig mer profesjonalisert. Vi kan konkurrere med andre store nasjonale turistmål. Dette gjør oss litt mer optimistisk for sommeren, som nok kommer til å bli avgjørende for mangefortsetter Ahyee 

Viktig for sysselsettingen

Reiselivsnæringen i Nord-Norge hadde i 2019 en samlet omsetning på i overkant av 16 milliarder og sysselsatte om lag 14 000 personer. Det er en svært arbeidsintensiv næring, og det har vært en markant økning i antall sysselsatte de senere årene. Særlig innenfor opplevelsessegmentet, som har økt sysselsettingen med 19,9 prosent siden 2015.  

Frykten er at mange av de som nå er permitterte vil søke seg til andre jobber, og at reiselivsnæringen mister mye nøkkelkompetanse, sier Ahyee. 

Koronapandemien har så langt ført til svært mange permitteringer, og andelen som vurderer oppsigelser er mye høyere i reiselivsnæringen enn i andre næringer. Ifølge NHO sine medlemsundersøkelser frykter hele 43 prosent av reiselivsbedriftene konkurs, mot 14 prosent i øvrig næringsliv.   

Støtteordning til besvær for nyetablerte

Regjeringen og norske myndigheter har opprettet en rekke økonomiske hjelpeordninger. Disse ordningene fordrer at aktørene har hatt omsetning eller resultater å vise til siste år. Et kjapt søk viser at det i løpet av 2019 ble opprettet 450 nye virksomheter innenfor reiseliv i Nord-Norge. Kun 13 prosent av disse har mottatt tilskudd i en eller annen form.  

-En årsak til at så få nye aktører mottar støtte, er resultatkravene for å kunne søke. Dette gjør at en stor andel av de nyetablerte aktørene faller utenfor ordningene. For disse aktørene vil videre overlevelse være høyst usikkert, sier Ahyee.  

Innovasjon Norge venter i disse dager en tildeling rettet mot reiselivet som skal bidra til at flere aktører kan motta støtte. Denne skal kunne dekke løpende driftskostnader, omstilling og vedlikehold blant annet.  

-Beløpet på 250 millioner er mye lavere enn ønsket i forhold til reiselivsnæringens størrelse Det vil derfor være svært viktig at reiselivsaktørene nå står klare til å søke, det er nesten førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, fortsetter Ahyee. 

Vil nordmenns ferieplaner redde næringen?

Sommermånedene er for mange av reiselivsaktørene høysesong. I 2019 stod turister fra utlandet for om lag 44 prosent av det totale belegget i Nord-NorgeReiselivsnæringen er med andre ord svært avhengig av utenlandske turister. Reiserestriksjoner og karantenebestemmelser får dermed enorm innvirkning på reiselivet i landsdelen.  

Redusert innenlands flytrafikk, kombinert med store kjøreavstander gjør det usikkert hvor mange som velger å reise til Nord-Norge fra andre deler av landet. Turiststrømmen vil nok avta jo lengre nord i landet man kommer. Til tross for økt besøk av ferierende fra andre deler av landet, vil det ifølge Indeks Nordland ikke være nok for å kompensere for bortfallet av utenlandske turister

-At flere nordmenn skal feriere i eget land vil være positivt for reiselivsaktørene i Nordland, men det vil ikke demme opp for utlandstrafikken som var ventet før pandemien. Vi er veldig spente på hva høsten og vinteren bringer for reiselivsnæringen, sier Liv Bente Kristoffersen, Banksjef i DNB og styringsgruppens leder for Indeks Nordland. 

Kunnskapsparken Bodø gjennomførte i april en undersøkelse av forbrukeratferden i Nordland under korona. Av om lag 2 000 respondenter svarte 67 prosent at de har endret sine ferieplaner for sommeren som følge av pandemien. 48 prosent av respondentene mener at de med stor sannsynlighet kommer til å bruke mer penger på reiselivstilbud i eget fylke i år sammenlignet med tidligere, og da er det særlig hotell og andre overnattingstilbud som trekkes frem.  

Sponser norgesferien

Reiselivet er noe av det stolteste vi har å by på i Norge og utrolig viktig for verdiskapingen.  Næringen viser frem landet vårt på sitt beste – med storslått natur, en rik historie og et stadig mer yrende kulturliv. For å holde hjulene i gang har DNB satt i gang en storstilt markedskampanje der det deles ut 10 millioner til kunder som kjøper gavekort og bestiller reiser i Norge. 

-I år er det ekstra viktig å støtte opp om lokale reiselivsaktørerEn rekke reiselivsbedrifter i fylket har meldt seg på «Neste sommer», og det er utallige opplevelser å velge mellom. Næringen er avhengig av de norske turistene. Skal vi ha et tilbud også neste sommer, må vi handle nå. Det er masse gode tilbud og opplevelser som venter på å bli oppdaget, sier Kristoffersen. 

Hittil i kampanjen har det blitt innløst 800 gavekort i Nordland, disse gavekortene har blitt brukt på 45 bedrifter.

-Nå må reiselivsnæringen være offensive og gjøre nødvendige tilpasninger, og flere reiselivsaktører som vi har snakket med har allerede begynt å tilpasse produktene til norske turister.  Er det noe denne krisen har lært oss er det hvor sårbare spesielt denne næringen er, og hvor viktig det er å bygge en bærekraftig og levedyktig bedrift – tuftet på de virkelig gode produktene, avslutter Kristoffersen. 

, click to open in lightbox

Fra vår facebookside: