En tid for å tenke annerledes

Nå kan varige konkurransefortrinn skapes, sier teamleder i Kunnskapsparken Bodø, Pål Ove Henden.

Webinar mandag 11. mai
01.01.197000:00 Tom Steffensen

Den pågående koronaepidemien har skapt store utfordringer og veltet om på hverdagen til næringslivet i Salten. Teamleder i Kunnskapsparken Bodø, Pål Ove Henden mener tiden er inne for å tenke nytt, annerledes og kreativt for å skape varige konkurransefortrinn.

- Det er i tider som dette at man må tørre å utfordre seg selv og bedriftens forretningsmodell og strategi. Det er lett for meg å sitte her og komme med en slik påstand, men koronaepidemien og andre typer krisesituasjoner, som drar med seg masse utfordringer, gir også store muligheter, sier Henden.

Digitalisering et nøkkelord

Sammen med Digital Norway, et selskap som jobber med å gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes med digitalisering, arrangerer Kunnskapsparken Bodø førstkommende mandag et gratis, direktesendt webinar klokken 08.30. Tematikken i webinaret omhandler hvordan bedrifter kan øke sin konkurransekraft med bruk av teknologi og data.

- Målgruppen for dette arrangementet er særlig etablerte små- og mellomstore bedrifter. Man får høre hvordan andre bedrifter har jobbet med å styrke sin konkurransekraft, og man får presentert praktiske verktøy og arbeidsmetoder som anvendes for forretningsutvikling i en digitalisert verden, sier Henden.

Kunnskapsparken Bodø jobber kontinuerlig med å bistå kundene med å utvikle sine virksomheter, og web-seminaret med Digital Norway kan sees i sammenheng med det.

- Gjennom for eksempel Inkubator Salten og næringsklynger som NCE Aquaculture og IT-Forum Bodø bistår vi med kompetanse for å realisere større og mindre utviklingsprosjekter, både inne forretningsutvikling og kunnskapsutvikling, sier Henden.

Direktesendingen kan du følge her fra klokken 08.30 førstkommende mandag: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVkNWZhZDQtZjgxMS00M2Y0LWEzZTItODkxMzBhMzVjNTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f50637d-fd36-4ee1-8602-a83612454163%22%2c%22Oid%22%3a%2267147905-d0bb-45a9-b47d-7f33903ebbbf%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Kunnskapsparken Bodø
Pål Ove Henden
Kunnskapsparken inviterer til webinar, click to open in lightbox

Fra vår facebookside: