Inkubatorbedrift klar for lansering

Steven Balmbra (66) har i mesteparten av sin 40-årige yrkeskarriere brukt figurer for å hjelpe barn og ungdom til å åpne seg opp i samtaler. Nå lanserer han egne figurer med verden som marked.

Med verden som marked
01.01.197000:00 Tom Steffensen

Steven Balmbra, som er født i London, har siden 1983 bodd i Bodø. Det var kjærligheten til hans kone fra Bodø som brakte han hit. Balmbra er utdannet psykiatrisk sykepleier og har i tillegg en bachelor i sosial psykologi og en master i praksis kunnskap. Primært har han i sin yrkesaktive karriere jobbet innen barne- og ungdomspsykiatrien. Nå som han går inn i pensjonistenes rekke ønsker han å dele sine erfaringer med andre terapeuter og psykologer som jobber med barn og ungdom.

- Jeg så tidlig i min yrkeskarriere at det var vanskelig å få barna til å åpne seg opp i samtaler hvor jeg hadde både barn og foreldre til stede. Det var stort sett foreldrene som stod for praten. Så fort jeg dro inn figurer av ulikt slag engasjerte også barna seg.

Nå står Balmbra på trappene med produkter og tjenester som skal skape en større forståelse for barn og ungdom sin situasjon, både for terapeuter, men også foreldrene.

Playmofigurer

Erfaringene Balmbra gjorde seg tidlig i karrieren med å bruke Playmo-figurer i samtaler var så gode, at han innledet samarbeid med selskapet bak Playmo. Der solgte han figurer og konseptet videre til andre som jobbet med barn og unges psykiske helse.

- Salget gikk bra til Norden på 90-tallet, men i andre deler av verden ble det for dyrt. I tillegg så jeg raskt at Playmo ikke nødvendigvis var så veldig engasjerte i dette, da de er et veldig stort firma, og dette var en veldig liten sak for dem.

Balmbra holdt det gående i 20 år med Playmo-figurene, som han kalte Family Dialogue Set. Da han sluttet å selge produktene foreslo en kollega at dette var noe som kunne gjøres digital ved hjelp av nettbrett. Kollegaen kjente noen som kunne programmere, og selve kjente Balmbra en god tegner.

- Den digitale versjonen fungerte bra, og vi er snart klare til å lansere en helt ny digital versjon. Barna fanger dette opp veldig raskt, men ikke alle de erfarne terapeutene er like bekvemme med teknologien, sier Balmbra.

Gründerterapeut

For å sørge for at alle skal være bekvemme med å bruke figurer som verktøy i samtaler, har Balmbra nå også utviklet et omfattende fysisk figursett. Dette trykkes opp i robust papir, og inneholder figurer som representerer personer av ulik etnisitet, alder, hårfarge og klesstil. Figursettet har Balmbra valg å kalle «People in my life».

- Det ligger noe magisk i å ta i bruk figurer, det åpner opp samtalen på en veldig fin måte. Det handler om relasjonene man har til menneskene illustrert gjennom figurene. Både de enkelte relasjonene, men også relasjonene sett i et større bilde. Dessverre er det veldig få i fagfeltet som er kjent med det, og bruker det. Min misjon mot slutten av et langt arbeidsliv er å gjøre dette kjent som metode.

Balmbra jobber nå med å skrive ned en del teoretiske erfaringer rundt figurbruken. Han presenterte deler av dette under en stor konferanse i Newcastle i 2019, og Balmbra står også på talerlisten til den nordiske familieterapeutkonferansen i København som skulle vært avholdt i august, men som nå er flyttet til 2021.

Til selve figursettene har han engasjert Alternativ til Vold og Bodø kommune som pilotkunder og tilbakemeldingene hittil har vært veldig gode. Til å produsere figursettene har han innledet et samarbeid med Vev-Al-Plast på Rognan.

- Jeg ønsker å gi noe tilbake og bli god på min «hjemmebane» først. Men produktene og den digitale tjenesten som er utviklet har hele verden som marked, sier Balmbra.

Annerledes pensjonisttilværelse

Pensjonistlivet til Balmbra blir kanskje ikke som pensjonistlivet folk flest er kjent med. Ikke bare fordi at han fortsatt jobber i en mindre stilling på Familievernkontoret i Bodø kommune. Primært fordi han nå skal drifte sitt eget selskap, Banter AS. Ambisjonene for gründertilværelsen er først og fremst å få delt positive erfaringer, som skal komme barn, unge og terapeuter til gode. Håpet er også at dette kan gi et økonomisk bidrag i pensjonistkassa på sikt.

- Det har vært en lang prosess fra idé til realisering, hvor jeg har fått veldig god støtte fra både Inkubator Salten og Innovasjon Norge. Som gründer har jeg vært heldig med at jeg ikke har hatt det travelt, i og med at jeg har vært i fast jobb ved siden av hele veien fram til nå. Jeg håper i alle fall å få dekket inn kostnadene jeg har hatt ved utviklingen av bedriften, avslutter Balmbra.

Slik blir figursettene seende ut., click to open in lightbox
Steven Balmbra er spent på mottakelsen, og håper flere tar i bruk figurer i de vanskelige samtalene., click to open in lightbox

Fra vår facebookside: