Aktivitet i Kunnskapsparken Bodø

Vi kjører aktivitetsnivå som normalt, og har fullt fokus på å bistå med analyse og annen bistand og hjelp der hvor det behøves. Her finner du en oppdatering fra de tre teamene våre.

Analyse, Klynge og nyetablering, Consulting
20.04.202013:23 Tom Steffensen

Analyse
Analyseteamet har det travelt med å innhente og analysere data på effektene av koronavirus og oljeprisfall på Norsk og Nordnorsk økonomi. Vi er i kontakt med en rekke bedriftsledere og supplerer informasjonen med offentlig statistikk. Informasjonen oppdateres daglig, og gir et godt grunnlag for å lage scenarier og vurdere tiltak.

Trenger din bedrift eller organisasjon bedre beslutningsgrunnlag i en uoversiktlig tid er det bare å ta kontakt.

Klynge og nyetablering
I teamet for klynge og nyetablering jobber vi tett med både våre klyngebedrifter og inkubatorbedrifter for å komme oss gjennom situasjonen på en best mulig måte. Vi bistår våre kunder med likviditetsstyring og andre tiltak for å sikre likviditet i selskapene, herunder å ta i bruk de virkemidlene som gjort tilgjengelig gjennom både NAV, Innovasjon Norge og bankene. Vi ser også at en del bedrifter ser nye forretningsområder som kan bidra til vekst og produktutvikling i nye og eksisterende markeder.

I tillegg jobber vi for å komme styrket ut av krisen, gjennom å etablere nye FoU og innovasjonsprosjekter som skal øke bedriftenes konkurransekraft på sikt. Det er flere støtteordninger for slike prosjekter som er blitt gjort mer tilgjengelig og har fått økte rammer de siste dagene, og disse representerer en mulighet for bedrifter med gode prosjekter.
 
Det er iverksatt et arbeid, initiert av Nordland fylkeskommune, for å etablere en krisetelfon for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Nordland. Vi samarbeider med Egga utvikling, Kunnskapsparken Helgeland og Vinn for å kunne etablere denne telefontjenesten som skal kunne gi råd og tips om de tiltakene og mulighetene som fins for bedrifter som er rammet av koronakrisen.
 
Trainee Salten og enkelte av medlemmene har nylig gjennomført jobbintervjuer, og vi satser på at det kommer noen ansettelser til neste års kull på plass før påske. Flere av medlemsbedriftene har måtte avvente rekruttering grunnet situasjonen med koronaviruset. Vi vil hjelpe både disse og andre som måtte ha behov for rekruttering løpende utover våren hvis/når situasjonen bedrer seg (med mål om oppstart medio august). Det har så langt vært lite permitteringer blant traineene som nå er i løp. Etter prat med hver og en av traineene ligger det heller ikke an til å bli særlig mer permittering i nærmeste fremtid. Vi krysser fingrene for at ting normaliserer seg igjen så snart som mulig.

Consulting

Aktiviteten i consulting teamet er bra for øyeblikket. Imidlertid er det noe usikkerhet knyttet til enkelte større næringslivsfinansierte prosjekter på grunn av den generelle nedgangen i norsk økonomi. Vi har valgt å avlyse arrangementet «Blå Uke» som var planlagt gjennomført i mai i år på grunn av forbudet mot større arrangementer, men vi går umiddelbart i gang med planlegging av neste års arrangement, som vil bli holdt i mai/juni 2021.

Investorkonferansen Tech Tour Ocean som var planlagt som et av arrangementene under Blå Uke vil bli arrangert 3. - 4. november i år. Bakgrunnen for at arrangementet gjennomføres i år er at det var såpass stor interesse og påmelding på dette arrangementet.
 
Myndighetene har vedtatt en rekke tiltak for å avhjelpe den svært raske nedgangen i norsk økonomi forårsaket av de strenge smitteverntiltakene, og flere tiltak er på vei. Blant annet er Innovasjon Norges ordninger kraftig styrket. Vi holder oss løpende orientert om hva disse tiltakene vil kunne bety for våre kunder, og er berett til å bistå selskaper i å kunne utnytte de mulighetene ordningen gir.

, click to open in lightbox

Fra vår facebookside: