Økte bevilgninger fra virkemiddelapparatet

Vi i Kunnskapsparken Bodø står klare til å bistå næringsliv med design og etablering av prosjekter, prosjektsøknader og -gjennomføring.

Nye prosjekter? Vi er klare!
17.04.202013:06 Tom Steffensen

Innovasjon Norge og de andre delene av det næringsrettede virkemiddelapparatet har fått kraftig økte bevilgninger som en respons på de økonomiske konsekvensene av korona-krisen.

De økte rammene innebærer både at eksisterende ordninger er tilført ekstra midler, at ulike krav som egenkapitalkrav er lempet på og at det er etablert nye ordninger som ikke eksisterte tidligere.

Videre har de ulike aktørene i virkemiddelapparatet fått tilført ekstra ressurser for å kunne behandle søknader raskt. Vi tror at bedrifter med gode innovasjons-, vekst- eller utviklingsprosjekter har større mulighet for å få støtte fra virkemiddelapparatet nå enn noen gang tidligere. Imidlertid er det slik at kvalitetskravet på prosjektene det søkes om og på selve søknadene som sådan ikke er redusert. Prosjekter som ville blitt vurdert som for svake før korona-krisen vil sannsynligvis bli vurdert som for svake også nå.

Kunnskapsparken Bodø har dyktige medarbeider som har lang erfaring med å bistå selskaper med å designe og etablere prosjekter, utarbeide søknader og dokumentasjon, samt å gjennomføre prosjekter sammen med kunden.

Ta i første omgang kontakt med teamleder for Consulting-avdelingen i Kunnskapsparken Bodø, Anders Tørud, for en prat om ditt prosjekt og for å diskutere hva vi kan bidra med.

, click to open in lightbox

Fra vår facebookside: