Dobling i antall bedrifter i Inkubator Salten
L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Dobling i antall bedrifter i Inkubator Salten

I løpet av de siste to årene har Inkubator Salten hatt en dobling i antall bedrifter som den jobber med. Hele 35 bedrifter er nå med i inkubatoren.

23.05.201713:51 Kristin

Inkubator Salten er én av 35 inkubatorer i Selskapet for Industrivekst (SIVA)sitt program. I 2016 fikk inkubatoren økt finansiering fra Siva, med bakgrunn i Sivas nye retningslinjer for fordeling av tilskudd. I tillegg er Nordland fylkeskommune en viktig finansiør og samarbeidspartner for inkubatoren. 

- Økt finansiering har gitt oss muligheten til å øke aktiviteten i inkubatoren, sier leder for Inkubator Salten; Pål Ove Henden. Det betyr at vi har fått økt kapasitet til å jobbe med flere bedrifter og utvide tilbudet vårt. Det gjelder spesielt for bedrifter i en tidlig fase.

I 2016 jobbet Inkubator Salten med 51 inkubatorbedrifter, som er en økning fra 36 bedrifter i 2015 og 24 bedrifter i 2014. 125 nye ideer var innom inkubatoren, der 39 av dem ble tatt opp som nye inkubatorbedrifter. Til sammenligning ble 15 nye bedrifter tatt opp i 2014 og 23 i 2015.

- Bedriftene i inkubatoren sysselsatte totalt 86 personer i fjor, med 42 personer på heltid og 44 personer på deltid, forteller Henden.  12 av bedriftene har solgt for over 200 000 kroner, og disse omsatte til sammen for nesten 32 millioner kroner samme år.

Innhenting av kapital er noe av det inkubatoren hjelper gründerne med.

- Kapital er viktig for utviklingen av bedrifter. I 2016 bidro vi til å få på plass 9,9 millioner kroner i tilskudd og 6,4 millioner kroner i egenkapital i selskapene, sier Henden.

Høsten 2016 fikk Inkubator Salten nye lokaler. De rommer 12 drop-in plasser, 4 enkeltkontorer, telefonrom, fellesområde og kjøkken.

- Vi ser at gründerne jobber godt sammen og utveksler erfaringer, i tillegg til at inkubatorlokalene har blitt et samlingssted for bedriftene i inkubatoren, sier Henden. Gründerfrokost er et annet tilbud vi har, og som vi arrangerer annen hver måned.  Dette er åpne arrangementer, der vi serverer frokost og legger opp til nettverksbygging. Under frokostene får inkubatorbedriftene muligheten til å presentere sin bedrift, eller vi har et faglig tema hvor noen av våre samarbeidspartnere holder et kort foredrag. Gründerfrokostene har blitt en viktig arena for nettverksbygging i gründermiljøet. Neste frokost er 23. mai 2017. 

I november 2016 gikk også Gnist Gründeruke av stabelen.

- Uken var fylt med kurs, foredrag, sosiale arrangementer, pitchekonkurranser og annet som har vært med på å fremme innovasjon og en gründerkultur i Bodø. Gnist er et samarbeidsprosjekt med Gnist Gründerhjelpere som vi er en del av, avslutter Pål Ove Henden.

Mer informasjon om Inkubator Salten finner du på Inkubator Saltens hjemmeside og på inkubatorens Facebookside. 

Mer om Sivas resultater finner du her. 

Fra vår facebookside: