Lokale investorer satser på digital minnebok
L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Lokale investorer satser på digital minnebok

Tre Salten-investorer går nå inn med millionbeløp i Memoria; en digital minnebok myntet på blant annet sykehjemsbeboere. – Dette er årets julegave til oss, sier gründerne Johanne Viksaas og Elise Tinnan Gjelseth - begge fra Bodø.

22.12.201614:45 Kristin

Det er Salten Invest, Wenberg Invest, IHA Invest som nå går inn med tre millioner i Memoria. I tillegg til å være en digital minnebok er Memoria en plattform for sosial kommunikasjon mellom pårørende, helsepersonell og beboere på sykehjem.

- I Memoria kan familien dele beboerens livshistorie med hverandre og helsepersonell gjennom bilder, historier og relasjoner, forteller Johanne Viksaas.  Når helsepersonell aktivt bruker Memoria på et nettbrett sammen med beboeren i hverdagen, blir de bedre kjent med den enkelte.  For beboeren kan dette bidra til økt livskvalitet og at den enkeltes identitet blir ivaretatt på en bedre måte, fortsetter hun.

Idèen om Memoria fikk Viksaas da hun var student, og hadde et eget fag innenfor velferdsteknologi. 

- Det var mye fokus på utfordringer knyttet til demens, men det manglet gode løsninger for å ivareta de sosiale behovene og personen sin identitet, forteller Viksaas.  Vi vet hvor viktig dette er for livskvaliteten, fordi gode sosiale stunder bidrar til trygghet og tilhørighet. Dette hadde jeg selv sett med min egen bestefar da han kom på sykehjem, legger hun til. Han fikk utrolig mye glede av de gode samtalene vi hadde.  Jeg så at familien kan være en ressurs for sykehjemmet gjennom å formidle livshistorien og de gode minnene, og hvor viktig det er at historien er lett tilgjengelig for de ansatte.

I tillegg til sykehjem møter gründerne interesse fra både hjemmetjenesten og institusjoner rettet mot andre brukergrupper.

- Ved å få fram livshistorien til beboerne, kan de som jobber med omsorg enklere bidra til trygghet og glede gjennom individuell tilrettelegging og gode sosiale stunder, sier Gjelseth.  Behovet for å få fram livshistorien hos den enkelte er noe ansatte i blant annet sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten har til felles.

Etter at de lanserte løsningen i høst har Viksaas og Gjelseth merket en stadig større interesse for Memoria, som allerede tas i bruk av 23 institusjoner fra hele landet.

- Jeg tror mange har savnet et verktøy som gjør livshistorien til den enkelte lettere tilgjengelig. Det er det vi nå tilbyr, sier Gjelseth.  Den digitale minneboken er dessuten basert på en app, og historien kan enkelt oppdateres når den også er tilgjengelig for familien. Det gjør at beboerne kan få oppdateringer og hilsner fra familien sin, selv om noen av familiemedlemmene skulle bo langt unna.

For Viksaas og Gjelseth er målet at alle sykehjem i Norge skal ha Memoria som standardverktøy.

- At vi nå får tilført kapital betyr at vi kan vokse raskere, slår de begge fast. Med lokale investorer og at vi nå har blitt en del av Salten Inkubator, får vi også et sterkt nettverk i Bodø-regionen som også er viktig for oss.

Memoria er en av 24 bedrifter som i dag er med i Salten Inkubator.

 

 F. v.: Eirik Pedersen (Kunnskapsparken Bodø), Elise Tinnan Gjelseth (Memoria), Johanne Viksaas (Memoria), Runar Knudsen (IHA Invest), Svenn Are Jensen (Salten Invest), Ingrid Sommerli (Inkubator Salten) og Odd-Emil Ingebrigtsen (Salten Invest)

Fra vår facebookside: