L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2011

Det største enkeltprosjektet i Nordland i 2011 er etableringen av Skarvfeltet. Med dette tar Nordland et langt skritt videre som petroleumsregion.

11.10.201609:34 Marit Kristin Kvarum

Helgeland vil være åsted for en betydelig del av investeringene i nye gass- og oljefelt i flere tiår. Det er viktig at fylkets næringsliv deltar i denne satsingen, slik at man oppnår positive ringvirkninger i landsdelen. Universitet i Nordland er nå er realitet. Dette gir muligheter for svært relevante arbeidsplasser. Økt petroleumsvirksomhet åpner for etablering avkompetansekrevende arbeidsplasser, og kan bidra til å snu en svak befolkningsutvikling.