L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Fakta om petroleum Nordland 2011

For litt mer enn 13 år siden ble de første oljefatene hentet opp fra Nornefeltet, rett utenfor Sandnessjøen.

11.10.201609:29 Marit Kristin Kvarum

Verdiskapingen på Norne har vært enorm sammenlignet med investeringskostnadene. Norne er bevis på at petroleumsutvinning utenfor Nordland dreier seg om så mye mer enn dagens diskusjon rundt oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Da Norne startet produksjonen var det kun et fåtall bedrifter i Nordland som posisjonerte seg for de mulighetene et slikt prosjekt representerer i form av oppdrag. I etterkant har flere bedrifter fått spennende oppdrag, men mange muligheter har også gått tapt i disse årene, både som følge av bedriftenes størrelse og mangel på kunnskap og erfaring med næringen. Det knytter seg stor spenning rundt mange av de kommende kontraktene knyttet til Skarv. Næringslivet i Nordland er mer forberedt, og flere bedrifter har gått inn i strategiske allianser med andre aktører i landsdelen, men også med etablert leverandørindustri andre steder i landet.