L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Levert

Bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å få et oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har leveranser til petroleumssektoren .

11.10.201609:23 Marit Kristin Kvarum

Det er klare målsettinger fra både regionale og sentrale myndigheter av at aktiviteter knyttet til olje- og gassutvinning i nord skal gi ringvirkninger i form av arbeidsplasser i regionen. Dette innebærer at det er klare forventninger til etablering av baser og driftsorganisasjoner landsdelen, det er også avgjørende at leverandørindustrien utvikles.