L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2012

2011 startet meget godt i Nordland, mens siste kvartal bærer preg av mer ustabilitet. Dette medfører at vi går inn i 2012 med en viss usikkerhet i næringslivet.

11.10.201609:01 Marit Kristin Kvarum

Hvorvidt situasjonen i Europa stabiliserer seg er fortsatt ikke avklart, men blir det ro internasjonalt vil det gi vekst for landsdelen også i 2012. Årets dårlige nyhet er den kraftige reduksjonen i solcelleindustrien. Nedgangen har rammet hardt og skaper utfordringer i lokalsamfunnene som berøres. Vi vil satse på å beholde kompetansen ved å skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnene.