L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

En ekte oppdrettstorsk jeg er...

Hvordan ser framtiden for torskeoppdrett ut? Mange mener at torsk som oppdrettsfisk har et stort potensial, men hvordan vil næringen utvikle seg?

11.10.201611:56 Marit Kristin Kvarum

Hvem blir de store aktørene? Hvilken konkurranse møter næringen fra andre matvareprodusenter? Dette er noen av spørsmålene som det er viktig å ha et forhold til når en skal lage strategier for framtiden. Nå som klyngen utviklet gjennom Arena Havbruk er godkjent som Norwegian Centre of Expertice er det et behov for å lage en robust strategi for dens videre utvikling. Samtidig står oppdrettsnæringen overfor store strategiske utfordringer knyttet til torskesatsingen.