L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008

Formålet med evalueringen har vært å vurdere hvorvidt målsettingene i regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen er oppnådd.

11.10.201611:00 Marit Kristin Kvarum

Evalueringen summerer også opp i hvilken grad strategiplanen og tiltakene som er iverksatt har ført til identifiserbar og målbar styrking av entreprenørskap i utdanningen. I tillegg kartlegges hvilke effekter strategiplanen har hatt, regionale forskjeller, og internasjonalt samarbeid. Ivaretakelse av koordineringsansvaret på statlig nivå er evaluert, samt
implementering og forankring både nasjonalt og lokalt.