L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2008

Indeks Nordland viser at vi kan være svært stolte av resultatene næringslivet i fylket skaper.

11.10.201610:54 Marit Kristin Kvarum

Bedriftenes omsetning vokser med 10 %, investeringene er historisk høye, og det er skapt 3400 nye jobber de to siste årene. Innbyggernes økonomi er også bedret, og det er hyggelig at kvinners lønn vokser raskere enn menns. Nordland er
i meget god form for tiden, og vi er på vei inn i en spennende fremtid. Nordlands vekstmotorer er for tiden marin sektor og tjenesteyterne innen eiendomssektoren og bygg og anlegg. 2008 er her, og utfordrer bedriftene med sterk krone og større usikkerhet i verdensmarkedene. På tross av utfordringene, venter vi at veksten fortsetter i 2008 på et nivå nært 10 %. Et effektivt Nordland betinger at det satses langt sterkere på kompetansebedrifter som bidrar til å effektivisere resten av næringslivet i årene fremover.