L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Entrepreneurship and Innovation Policy in European Countries - Norway

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge og analysere utbredelsen og betydningen av innovasjons- og entreprenørskapspolicy i Norge.

11.10.201610:41 Marit Kristin Kvarum

Og herunder påpeke i hvilken grad policyene og virkemidlene knyttet til de to områdene er overlappende.