L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Konkurransekraft gjennom kunnskap - Bilag til indeks Nordland 2008

Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland.

11.10.201610:25 Marit Kristin Kvarum

Tilgangen til faglig og finansiell støtte gjennom forskningsprogrammer er bedre enn noen gang. For å styrke egen konkurransekraft bør derfor næringslivet i fylket øke sin viten om hvilke muligheter som ligger i disse programmene.

Havbruksnæringen er i 2007 vekstvinneren i Nordland, som følge av et enormt internasjonalt marked som vokser for hvert år. En av årsakene til dette er at næringen selv i motgangstider har lagt vekt på å jobbe systematisk med forskning
og utvikling for å sikre omstilling og fremdrift. Tildeling av NCE-statusen sommeren 2007 viser at deres FoU-innsats legges merke til og er blant de mest betydningsfulle i Norge. I dette bilaget ”Konkurransekraft gjennom kunnskap” kan du øke din kunnskap om de ulike forskningsprogrammene som er tilgjengelig for næringslivet. Havbruksnæringen deler her sine erfaringer fra de ulike forskningsprogrammene, og du kan lese om deres positive opplevelser fra samarbeid om FoU med andre aktører og konkurrenter i bransjen. Samarbeidet gjør at de står sterkere i en tiltakende internasjonal konkurranse, samt at de kan utvikle produkter og tjenester som de hver for seg ikke har ressurser nok til å realisere. Havbruksnæringen forteller videre om hvor viktig det er å knytte gode kontakter med virkemiddelapparat og forskningsinstitusjoner for å tilføre prosjektene kompetanse, ressurser, teknologi og metodikker.