L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Exit - Verdiskapning gjennom eierskifter

Kunnskapsparken Bodø arbeider aktivt for å skape oppmerksomhet rundt temaet eierskifte i små og mellomstore bedrifter.

11.10.201610:18 Marit Kristin Kvarum

Det er en målsetning både for Kunnskapsparken Bodø og NHO at det etableres et nasjonalt senter for eierskifter.

I Norge er eierskifter en anonym del av bedriftens liv. Vi snakker lite om eierskifter. Det gjør vi noe med her. Og vi skal ikke drøfte eierskap og eierstyring med fokus på de største bedriftene. Ryggraden i samfunnet er de små og mellomstore bedriftene – SMBene.