L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Levert

Det er registrert 90 bedrifter i Nordland som i 2006 hadde potensial for leveranser til petroleumssektoren.

11.10.201610:11 Marit Kristin Kvarum

Av disse hadde totalt 48 bedrifter slike leveranser til en samlet verdi av om lag 1 milliard kroner. Den petroleumsrelaterte
omsetningen kommer i hovedsak fra Rana, Saltdal og Bodø kommune. Det totale antall sysselsatte bosatt i Nordland som jobber med eller i petroleumssektoren utgjør omlag 1130 årsverk. Den direkte sysselsettingen knyttet til leveransene er på nær 600 årsverk, i tillegg til at det i 2005 var 530 personer i Nordland som var direkte ansatt i oljeselskapene. Bedriftene i Nordland leverer varer og tjenester i et svært konkurranseutsatt marked, også med hensyn til tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Hoveddelen av leveransene kommer fra de etablerte industrimiljøene i fylket.