L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på EUs næringspolitikk for eierskifter

En tredjedel av Europas små og mellomstore bedrifter står foran et eierskifte i løpet av de neste 10 årene.

11.10.201610:07 Marit Kristin Kvarum

I følge Europakommisjonen (2006) kan om lag 2,8 millioner europeiske jobber bli berørt av eierskifte hvert år i denne perioden. Årsaken er den demografiske utvikling med store etterkrigskull som nærmer seg pensjonsalder. Det befinner seg svært mange bedriftseiere innenfor denne gruppen. Risiko for tap av arbeidsplasser og kompetanse i forbindelse med eierskifter anses som en trussel for sysselsetting og vekst. Europakommisjonen anbefaler derfor sine medlemsland å utvikle en aktiv næringspolitikk innenfor eierskifter. Allerede i 1994 kom Europakommisjonen med anbefalinger om tiltak for å sikre vellykkede eierskifter.