L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Nordland 2020 - 4 framtidsscenarioer

Vi sier ofte at Nordland er mulighetenes fylke. Utfordringen vår er å ta i bruk disse mulighetene – og å gjøre det på en best mulig måte.

11.10.201610:04 Marit Kristin Kvarum

Gjennom fylkesplan for Nordland skal vi foreta noen veivalg. Det å mene noe om framtiden er både lett og vanskelig. Framtidens muligheter påvirkes av det vi gjør hver dag, og kan samtidig være helt annerledes enn det vi ser og har
rundt oss i dag. Mye kan skje på vei til framtiden, både forventede og uforutsette hendelser. For å hjelpe oss til å se
hvordan kombinasjonen av slike hendelser kan danne ulike framtidsbilder, har vi tatt i bruk såkalt foresightmetodikk. Vi har fått tegnet 4 ulike framtidsbilder, som viser konsekvensene av ulike hendelser og veivalg. Antakelig vil ingen av
disse bildene være sammenfallende med slik framtiden virkelig blir. Likevel kan bildene gi oss en god bakgrunn for å
diskutere hvilken utvikling vi ønsker, og hvilke valg vi dermed bør gjøre i dag. Framtidsbildene blir derfor nyttige innspill
i rulleringen av fylkesplan for Nordland. God lesing!