L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2004

Det er en glede å presentere Indeks Nordland 2004 (IN). IN er et resultat av en samlet innsats fra Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Nordland, Næringslivets hovedorganisasjon Nordland og Kunnskapsparken Bodø.

11.10.201609:45 Marit Kristin Kvarum

Det er et verktøy ment å gi innsikt og forståelse for hvordan Nordland som region endres, samt måle utviklingen i Nordland sammenlignet med Norge. Indeksen omfatter de sentrale områdene; næringslivets økonomiske resultater, eksport fra fylket, tilgang på nye bedrifter, jobbskaping og velstandsutvikling.