L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Indeks Nordland 2010

I et meget urolig år har bedriftene i Nordland håndtert finanskrisen slik at de negative effektene ble mindre enn ventet.

11.10.201612:59 Marit Kristin Kvarum

Bedriftene i Nordland var godt rustet etter fem år med god vekst og gode resultater. Internasjonale kapitaleiere har vist sine bedrifter i Nordland stor tillit i 2009. Rundt i verden har mange industribedrifter stanset, eller de har redusert produksjonen sterkt. Det er derfor en stor anerkjennelse for bedriftene, de ansatte og ledelsen når nesten alle bedriftene i prosessindustrien i fylket nå er i normal produksjon. Dette viser at prosessbedriftene i Nordland er blant de mest effektive og omstillingsdyktige i verden. Industrien har også vokst i 2009. Det er faset inn betydelig ny kapasitet i Nordland i solcellerelatert produksjon i Glomfjord og i Narvik, og ny renseteknologi gjør at Celsa kan øke produksjonsvolumene av stål.