L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Et solid løft!

En evaluering av satsingen på entreprenørskap i skolen i Nordland.

11.10.201612:54 Marit Kristin Kvarum

Hovedformålet med denne evalueringen var å evaluere måloppnåelse og iverksettelse av tiltak i Nordland fylkeskommunes strategiplan og handlingsplaner for entreprenørskap i utdanningen.