L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Entrprenørskap på høygir!

En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane

11.10.201612:30 Marit Kristin Kvarum

Formålet med denne evalueringen var å kartlegge status på entreprenørskapssatsningen i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane,og se hvilken effekt entreprenørskapssatsningen i fylket har hatt.