L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Vi søker teamleder Consulting og Prosessledelse

I Kunnskapsparken Bodø jobber vi innenfor tre hovedområder; 1) Forskning og analyse, 2) Consulting og Prosessledelse og 3) Næringslivsklynger og bedriftsetableringer. Vi arbeider med kunder i mange bransjer, eksempelvis havbruk, fornybar energi, petroleum, mineraler, industri, IT og offentlig forvaltning. I dag er vi 19 ansatte og lokalisert i Bodø sentrum.

31.05.201911:49 Kristina

Nå søker vi en teamleder for Consulting og Prosessledelse, med et team bestående av for tiden 6 medarbeidere. Teamets aktivitet omfatter prosjekter for og sammen med enkeltbedrifter eller for samarbeidende bedrifter innenfor områdene prosjektdesign, prosjektledelse, prosessledelse, markedsanalyser, økonomiske analyser på mikronivå, finansiering og utarbeidelse av beslutningsunderlag for spesifikke beslutningssituasjoner.

Teamleders arbeidsoppgaver og ansvar
Teamleder er faglig leder og har resultatansvar for teamet, og personalansvar for de medarbeiderne som inngår i teamet. Faglig ledelse innbefatter et ansvar for å sikre at det innenfor teamets ansvarsområde er:

 • Tilstrekkelig salgs- og initieringsarbeid til å sikre vekst i oppdragsmengden
 • Kvalitetssikring i alle ledd; salgsarbeid, prosjektgjennomføring og sluttrapportering
 • Sikre at prosjekter gjennomføres innenfor de definerte tidsfrister og kostnadsrammer

Det er avsatt 30 % kapasitet til ledelse knyttet til stillingen ved tiltredelse. Øvrige 70 % tenkes anvendt inn mot prosjektaktivitet. Denne brøken vurderes fortløpende i forhold til størrelse på temaet og oppdragsmengde. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i bedriftens ledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
Det er ønskelig med høyere utdanning og relevant erfaring. Kunnskapsparken tilstreber tverrfaglighet og ulik formell utdanning vil kunne være relevant. Følgende egenskaper er på ønskelisten vår i så måte:

 • Resultatorientert
 • Interesse for og talent for salgsarbeid
 • Proaktiv og initiativrik
 • God på kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • Godt nettverk
 • Løsningsfokusert
 • Samarbeidsorientert internt og eksternt
 • Mestre stress og tidspress

Det vil være noe reiseaktivitet knyttet til stillingen.
Det vil bli tilbudt konkurransedyktige betingelser for rette vedkommende.

Søknadsfrist: 21. juni 2019.
Søknad og CV sendes pr epost til saj@kpb.no

For nærmere informasjon og spørsmål, kontakt administrerende direktør Svenn Are Jenssen, 915 18 814