L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Det er stor tilgang på fornybare energiressurser i Nord-Norge, som kan bidra til verdiskaping og sysselsetting i landsdelen. Denne rapporten presenterer en sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge.

10.10.201610:14 Marit Kristin Kvarum

Først beskrives status for fornybar energi Nordland, Troms og Finnmark. Deretter vurderes det fremtidige potensialet for verdiskaping på mellomlang sikt (2030) og lang sikt 2050 og 2100.