L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Arena - Bo i nord

Boligkjøp er den største enkeltinvesteringen for de fleste husholdningene. Det er i boligen det meste av formuen bindes.

10.10.201610:03 Marit Kristin Kvarum

Renter og avdrag på lån utgjør den største utgiftsposten. For mange familier har renteutviklingen større innvirkning
på privatøkonomien enn lønnsjusteringer. Totalt har Nord-Norge en boligformue på rundt 300 milliarder kroner. Verdiutviklingen har imidlertid vært vidt forskjellig fra kommune til kommune. I de største byene har prisveksten
vært så høy, at en rekke unge førstegangskjøpere sliter med å komme inn i boligmarkedet.