L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Gjenklang- Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013

Denne rapporten har som formål å avdekke hvilke ringvirkninger Nordland Musikkfestuke skaper, og hvilken betydning festivalen har for publikum og samarbeidspartnere.

10.10.201609:48 Marit Kristin Kvarum

Rapporten baseres på fire ulike datakilder; publikumsundersøkelse, intervjuer med alle hovedsamarbeidspartnerne
og prosjektsponsorene, innkjøp i regi av Musikkfestuka og omsetningsstatistikk for utvalgte bransjer. Publikumsundersøkelsen bygger på svar fra 944 respondenter (svarprosent på 34,5).