L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Havbruksbedrift 2025

I dette prosjektet har NCE Aquaculture samlet en gruppe ressurspersoner med ulike ståsted og med komplementær kompetanse i forhold til havbruk. Gruppen har diskutert ulike fremtidsscenarier for norsk havbruk, og disse scenariene er anskueliggjort gjennom beskrivelse av tre konkrete casebeskrivelser.

Havbruksbedrift 2025
15.11.201912:23 Carl Erik Nyvold
Havbruksbedrift 2025